S.C. "Bosco Amico" S.R.L.


Obiectul nostru principal de activitate îl constituie achiziționarea și prelucrarea ciupercilor din flora spontană, acest produs fiind destinat aproape în exclusivitate exportului pe piața vest-europeană (Italia, Franta, Spania). Achiziția de ciuperci se face prin aprox. 62 de puncte de colectare din țară, având transportul asigurat de mașinile frigorifice proprii. Prelucrarea se face de o echipă responsabilă de cca 150 de muncitori marfa exportată fiind foarte apreciată de partenerii noștrii din Europa.

 

Ce mijloace folosim…

In vederea desfasurarii procesului de productie, societatea si-a asigurat dotarea corespunzatoare din punct de vedere tehnic, constand in trei tunele statice de congelare, un tunel de congelare utilizand azotul lichid, cu o capacitate de congelare de opt tone/zi,  un numar de sase camere frigorifice de mare suprafata, precum si mijloace auto (autobuze) destinate transportului personalului la locul de munca.  

Frigul artificial joacă un rol important în industria alimentară pentru conservarea şi transportarea produselor alimentare uşor alterabile. In cazul ciupercilor de pădure conservarea prin refrigerare se realizează în special prin acţiunea temperaturilor scăzute asupra microorganismelor, respectiv prin frânarea sau anularea activităţii acestora. De o importanţă deosebită în vederea obţinerii unei durate acceptabile cât mai mari de păstrare în stare refrigerată a produselor, este asigurarea la începutul refrigerării a unei încărcături microbiologice cât mai mici. Acest lucru necesită reducerea la maximum a posibilităţilor de contaminare microbiologică a ciupercilor în toate etapele premergătoare aplicării refrigerării propriu-zise. Prin urmare imediat ce procesul achiziției ciupercilor s-a încheiat, proces care ia în calcul timpul pentru descărcarea din camioanele frigorifice și cântărirea mărfii, ciupercile sunt introduse în camerele frigorifice și așezate pe europaleți, de așa natură încât aerul rece obținut în cameră să cuprindă uniform toată marfa depusă spre depozitare. Refrigerarea cu aer răcit este metoda cea mai răspândită datorită faptului că este pretabilă tuturor fructelor de pădure.

Un proces de refrigerare se poate considera terminat atunci când temperatura medie a procesului supus răcirii a atins valoarea temperaturii la care urmează a fi depozitat sau valoarea temperaturii necesare prelucrării ulterioare refrigerării propriu-zise. Livrarea produselor din depozitul frigorific (manipularea lor în general) cuprinde destivuiri, deplasări către mijlocul de transport, cântăriri, încărcări în mijlocul de transport etc. cuprinde o serie de măsuri pentru ca produsele să rămână nealterabile, cum ar fi să asigure condiţii de igienă impuse de normele sanitare veterinare specifice produselor alimentare manipulate și nu în ultimul rând încărcarea europaleților cu ciuperci să fie realizată într-un timp cât mai scurt pentru a se reduce perioadele de timp în care produsele sunt expuse la temperaturi mai ridicate faţă de cele de depozitare.